FEN BİLGİSİ

Fen bilimleri canlı cansız doğa ve doğal olayları inceleme dersidir. Öncelikle gereken dersin konularını çok iyi kavramak sonra da hayattan örnekler düşünerek somutlaştırmaya çalışmaktır. Bunu yaptığınızda konuları çok daha kalıcı olarak öğreneceksiniz. Fen, fiziksel çevreyi tanımak üzere; gözlem yapma, yapılan gözlemleri açıklayabilmek amacıyla hipotez kurma ve kurulan hipotezleri geçerli ve güvenilir yollarla test etme gibi etapları olan bilimsel metodların kullanılmasıdır.Bu metodları en güzel şekilde deney ve gözlem yöntemiyle inceleyen ana bilim dalı ise genel anlamıyla Fen Bilimleridir.

•         Olgular

•         Kavramlar

•         İlkeler

•         Genellemeler

•         Kuramlar

•         Doğa Kanunları

      Günümüzde eğitim sisteminde temel amaç, mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu da üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olur.  

      Başka bir deyişle;

ü     Ezberden çok kavrayarak öğrenme,

ü     Karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme,

ü     Bilimsel yöntem becerilerini bilmeyi gerektirir.    


       Bu özelliklerin kazandırıldığı derslerin başında fen dersleri gelir. Bu derste öğrencilerin yaşadıkları çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp incelemeleri amaçlanır. Hayata kolayca uyum sağlamaları, çevreyi çok iyi gözlemlemeleri, olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarak sonuç elde etmelerine bağlıdır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TIKLA ARA
WhatsApp